Hafan Gwybodaeth Cerddwch ar hyd Llwybr Dyffryn Dyfrdwy Cerdded Llwybr Gogledd y Berwyn Llangollen Corwen

Corwen - Carrog Carrog - Glyndyfrdwy Glyndyfrdwy - Rhewl Rhewl - Rhaeadr y Bedol Rhaeadr y Bedol - Llangollen

Rhaeadr y Bedol - Llangollen

 
Mae'r llwybr gwastad a hawdd yn dilyn llwybr tynnu'r Shropshire Union Canal wrth i hwnnw gyd-redeg â'r afon a Rheilffordd Stêm Llangollen, a adferwyd.

Pellter: 3 km/2 filltir
Graddfa: Hawdd (byr a gwastad)

Cored ar ffurf hanner cylch yw Rhaeadr y Bedol. Yr enwog Thomas Telford a'i lluniodd yn 1806 i gyflenwi dˆwr i Gangen Llangollen o'r Shropshire Union Canal. Hyd gyfnod y rheilffyrdd roedd y gamlas yn un brysur iawn ac arni gychod yn cludo llechi i Birmingham a Llundain. Gwaetha'r modd, tynnodd y gamlas gymaint o ddˆwr o'r afon nes i nifer o felinau'r Afon Ddyfrdwy fynd allan o fusnes.

Yn uwch i fyny'r afon o Langollen, mae Dyffryn yr Afon Ddyfrdwy'n culhau ac yn torri drwy'r bwlch rhwng Mynyddoedd Llantysilio a'r Berwyn. Yma ceir llwybrau trafnidiaeth hanesyddol yn closio at ei gilydd – afon, camlas, a thyrpeg Telford o Gaergybi i Lundain – yr A5. Mae'r pedwar i'w gweld yn y Berwyn. Ond er bod y ffordd yn brysur, erbyn hyn twristiaid tymhorol yn unig sy'n teithio ar yr afon, y gamlas a'r rheilffordd.

Edrychwch am … Mae'r dˆwr sydd yng nghyflenwydd y gamlas i'r dim ar gyfer pysgod a hwyaid. Edrychwch yn ofalus a byddwch yn gallu gweld rhufell, merfog a llysywen ymhlith y chwyn. Hwyaid cyffredin yw'r mwyafrif o'r hwyaid, ond mae yma rai sydd wedi croesi gyda hwyaid fferm. Edrychwch am yr hwyaid bach hefyd, ym mis Mai a mis Mehefin.