Hafan Gwybodaeth Cerddwch ar hyd Llwybr Dyffryn Dyfrdwy Cerdded Llwybr Gogledd y Berwyn Llangollen Corwen

Corwen - Carrog Carrog - Glyndyfrdwy Glyndyfrdwy - Rhewl Rhewl - Rhaeadr y Bedol Rhaeadr y Bedol - Llangollen

Rhewl-Rhaeadr y Bedol

 
Y tu hwnt i'r Rhewl, mae'r llwybr yn troi o amgylch dolen fawr yn yr afon, gan fynd heibio eglwys Llantysilio ac i raeadr anghyffredin Telford – Rhaeadr y Bedol.

Pellter: 3 km/2 filltir
Graddfa: Canolig (rhai elltydd)

Rhan o'r llinell drên wreiddiol o Riwabon i'r Abermaw, a gafodd ei hadfer, yw Rheilffordd Stêm Llangollen. Yn union fel nifer o linellau eraill Cymru fe agorodd y rheilffordd yn y 1860au. Bu'n ffynnu tan tua 1900 a dirywio yn y 20au a'r 30au. Caeodd o dan doriadau Beeching yn 1968. Mae gwirfoddolwyr brwd wrthi'n adnewyddu'n ofalus ers 1975.

Mae Eglwys Llantysilio yn sefyll ar ddarn o dir uchel yn ymyl Rhaeadr y Bedol. Cysegrwyd yr eglwys i Sant Tysilio, mab i dywysog lleol. Adnewyddwyd llawer ar yr eglwys, er hynny mae modd gweld rhannau o'r eglwys wreiddiol, a adeiladwyd tua 1254, yn y mur gogleddol. O ran diddordeb; addolodd y bardd Robert Browning yma am ddeg wythnos yn hydref y flwyddyn 1886.

Edrychwch am .... Ar ddechrau'r haf bydd aroglau cryf y craf – y garlleg gwyllt – yn llenwi'r coedlannau gwlyb a'r gwrychoedd sydd o boptu i'r llwybr. Erbyn mis Mai gwelir carpedi o'u blodau gwynion ar lawr y goedwig. Ceir yr enw 'craf' mewn rhai enwau lleoedd fel Crafnant a Chraflwyn.