Hafan Gwybodaeth Cerddwch ar hyd Llwybr Dyffryn Dyfrdwy Cerdded Llwybr Gogledd y Berwyn Llangollen Corwen

Corwen - Carrog Carrog - Glyndyfrdwy Glyndyfrdwy - Rhewl Rhewl - Rhaeadr y Bedol Rhaeadr y Bedol - Llangollen

Glyndyfrdwy - Rhewl

 
Dilynwch y ffyrdd bach troellog i fyny'r allt, ac yna dilyn y llwybr ar draws lethrau isaf Mynydd Llantysilio a chyrraedd hen dafarn y porthmyn yn Rhewl.

Pellter: 5 km/3 milltir
Graddfa: Anodd (hirach, rhai bryniau)

Ffurfiwyd y graig galed sydd o dan Mynydd Llantysilio yn ystod y cyfnod Silwraidd, tua 45 o filiynau o flynyddoedd yn ôl. Erbyn hyn rheolir ardaloedd y grug porffor, y llus gwyrdd ac eithin y mynydd ar gyfer y bywyd gwyllt. Mae rhai adar prin y rhostiroedd ar y mynydd ac yn eu plith y gylfinir, cwtiad aur, mwyalchen y mynydd, cudyll bach, a'r rugiar ddu.

Tafarn o'r 14 ganrif yw'r Sun Inn yn Rhewl. Ar hyd y canrifoedd bu'r porthmyn yn gyrru gwartheg a defaid ar draws y mynydd i'r marchnadoedd ar wastadeddau Lloegr. Datblygodd llwybrau'r porthmyn i osgoi talu'r tollau ar y ffyrdd. Roedd bwyd a lloches ar gael yn y tafarndai ar y ffyrdd anghysbell hyn, a lle i aros y nos. Wrth ochr y dafarn roedd corlannau diogel i'r anifeiliaid.

Edrychwch am … Cydnabyddir rhannau helaeth o Fynydd Llantysilio yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig am eu bod yn werthfawr fel rhostiroedd. Un rhywogaeth allweddol sydd yma yw'r rugiar ddu, sy'n parhau'n brin ac sy'n hoffi'r cynefinoedd rhwng y rhostir a'r goedwig. Yn ystod y gwanwyn cynnar mae'r ceiliogod, sydd â phlu du, yn arddangos o flaen yr ieir, sydd â phlu brown, yn eu llecynnau paru traddodiadol..