Hafan Gwybodaeth Cerddwch ar hyd Llwybr Dyffryn Dyfrdwy Cerdded Llwybr Gogledd y Berwyn Llangollen Corwen

Corwen i Gynwyd Cynwyd i Moel Fferna Cylch y Chwarel Coedwig Nantyr i Ffynnon Las Ffynnon Las i Llangollen

Cylch y Chwarel

 
Dechreuwch o Lidiart y Parc neu o Lyndyfrdwy. Dringa'r llwybr cylch hwn drwy'r goedwig i'r rhostiroedd agored, yna mae'n dilyn ffordd hen dramffordd y chwarel ar ochr y bryn. Gallwch orffen y cylch drwy ddefnyddio Llwybr Dyffryn Dyfrdwy neu'r trên stem a dod yn ôl i'ch man cychwyn.

Pellter: 10.4 km / 6.5 milltir Graddfa: Anodd (yn bellach gyda pheth dringo)

O'r fro hon roedd Owain Glyndwr yn hanu. Roedd yn berchen dau gartref yn yr ardal, un yn Llidiart y Parc a'r llall dros fynydd y Berwyn yn Sycharth, ger Croesoswallt. Efallai iddo ddefnyddio llwybr rhwng y ddau dyˆ gan ddod i lawr yn ymyl Coedwig Carrog i Lidiart y Parc.

Edrychwch am olion Melin Nant y Pandy a fyddai'n ffrwyno grym y nant gyflym i yrru'r llifiau oedd yn torri llechfeini'n slabiau i'w defnyddio mewn ysbytai, bragdai, i adeiladu ac i wneud cerrig beddi. Cludwyd y llechi ar y dramffordd i'r orsaf yng Nglyndyfrdwy i'w hanfon at gwsmeriaid mewn rhannau eraill o Brydain ac i'w hallforio.
   
RHYBUDD
Peidiwch â mynd i mewn i unrhyw adfeilion chwarel na tharfu arnynt. Gallant fod yn ansad. Dilynwch y llwybr sydd â saethau arno o gwmpas yr adeilad. Cyfrifoldeb yr unigolyn yw ei iechyd a'i ddiogelwch ei hunan. Dylid goruchwylio plant bob amser. Mae'r adeiladau ar dir a fapiwyd yn Dir Agored, nid ydynt yn eiddo Cyngor Sir Ddinbych, nac o dan eu rheolaeth.

Edrychwch am... Bydd y nant garegog gyflym yn denu Bronwen y Dwˆ r, yr aderyn bach sydd â'r fron wen a welir yn siglo i fyny ac i lawr ar ben carreg neu'n gwibio'n chwim uwchben wyneb y dwˆ r. Maent yr un mor gartrefol o dan y dwˆ r hefyd, gan chwilio gwely'r afon am bryfed neu bysgod i'w bwyta. Gallant nofio'n dda..